Hantering av gods vid varmförzinkning

Storlek på gods

Betkarens och zinkgrytornas storlek styr konstruktionens utformning. Stora otympliga
konstruktioner bör helst utformas med lätthanterliga delar som sedan monteras ihop
efter varmförzinkning, gärna med skruvförband.

Viktaspekten bör också beaktas på de produkter som ska varmförzinkas. Allt för tunga produkter kan vara svåra att hantera i varmförzinkingsanläggningen. I tveksamma fall är det bäst att kontakta oss redan på konstruktionsstadiet.

Gods storlek
Upp

Lyftöglor

Vid hantering av gods används ofta kranar, traverser och andra lyftanordningar. För att säkerställa korrekt hantering bör lyftpunkter införlivas i tillverkningen redan vid konstruktionsstadiet. 

Även om dränerings-/avluftningshålen kan användas som lyftpunkter, är det ofta önskvärt med anpassade lyfthål eller lyftöglor eftersom upphängningstråden eller jiggen kan lämna märken i ytskiktet.

Om möjligt bör produkternas lyftpunkter placeras symetriskt så att produkterna kan hängas i jämnvikt för att undvika märken efter upphängningsanordningarna.

Upphängning av varmförzinkat gods
Upp

Märkning

Temporär märkning skall göras med vattenlösliga färger eller påhängda märkbrickor. Permanent märkning kan göras med instansning eller svetsmärkning. Instansningen bör vara relativt djup så att den kan avläsas efter förzinkning.

Vi tillhandahåller märkbrickor som tillverkas i Weland ABs märkbrickpress.

 

Märkbrickor för icke permanent märkning av varmförzinkat gods
Upp