Standarder för varmförzinkning

Europastandarder enligt EN ISO 1461 / Branschstandarder

Vi följer europastandarden för varmförzinkning, EN ISO 1461 "Varmförzinkade beläggningar på tillverkade järn- och stålföremål - Specifikationer och provningsmetoder".

Allmänna leveransbestämmelser

Leveransbestämmelser för legoytbehandlingstjänster antagna år 2001 av Nordic Galvanizers, svenska avdelningen, i samarbete med Svensk Ytbehandlings Förening och Svensk Pulverlackteknisk Förening.

Upp