Zink och miljön

1.

Zink är en naturlig del av jordskorpan och en del av vår miljö. Zink finns i berg och jord, luft, vatten och biosfären.

2.

Zink är ett naturligt inslag och spelar en viktig roll i de biologiska processerna i alla människor, djur och växter.

3.

En av zinkens viktigaste egenskaper är dess förmåga att skydda stål mot korrosion. Inget annat material kan tillhandahålla ett så bra och kostnadseffektivt skydd för stål.

4.

Zink kan återvinnas oändligt utan förlust av egenskaper och kvalitet. Återvinningsgraden av stålprodukter som innehåller zink ca. 80%.

5.

Tack vare zinkens nödvändighet, hållabarhet och återvinningsgrad har den positionerat sig som ett bra materialval för ett hållbart samhälle.

Stål för stora värden rostar bort

Genom varmförzinkning kan stora dyra konstruktioner av järn och stål skyddas under långa tider. Därmed minskar behovet av dessa råvaror och man sparar energi genom lägre nyproduktion av stål.

Ett bra rostskydd minskar också risken för att en säkerhetsdetalj skall rosta sönder och orsaka skador och olyckor. Därför används varmförzinkning bl. a. för stålstommar i byggnader, för el-, tele- och lyktstolpar, för vägräcken, för växthus och inredning för djurstallar.

 
Upp

Varmförzinkning ett självläkande skydd

Vid varmförzinkning bildar zinken inte bara ett yttre skal på stålet. När stål doppas i smält zink bildar zink och järn en förening som säkerställer en mycket god vidhäftning. Ingen annan ytbeläggningsmetod har den egenskapen.

Zinkskikt är tåliga, men om de ändå skulle skadas är det verkligt unika med beläggningen dess självläkande effekt. Vid det skadade stället uppstår, under inverkan av fukt, ett galvaniskt element där zinken offrar sig och skyddar stålet mot rost.

Skada hos zinkskikt
Skada hos zinkskikt
Skada hos färgskikt
Skada hos färgskikt
Upp

Återvinning av zink

Det finns idag beprövad teknik för återvinning av zink från förzinkat stål. Dels kan man ta vara på och återvinna restprodukter från tillverkning och ytbehandling och dels samla in zinkbelagt stål för omsmältning till nya produkter.

Man beräknar att återvinningsgraden för zink ligger på ca 80 %. Sett ur perspektivet “hushållning med naturresurser” intar därmed zink en positiv ställning jämfört med andra basmetaller.

 
Upp