Så här går det till vid varmförzinkning

Förberdelser

Reaktionen mellan zink och stål kan bara ske tillfredsställande på en kemiskt ren yta.

Föroreningar avlägsnas genom att komponenterna genomgår en betningsprocess.

Svetsslagg, färg och kraftigt infettade ytor får inte förekomma. Om detta ändå förekommer måste det avlägsnas på mekanisk väg innan artiklarna skickas till varmförzinkning. 


 
Upp

Förzinkningsprocessen

När en järn- eller stålkomponent doppas i smält zink, vid ca. 460º C, bildas en serie med zink-järnlegeringar genom metallurgisk reaktion. Detta innebär att skador sällan uppstår på zinkskiktet.

Förzinkningsprocess

Upp

Zinkskiktet

Varmförzinkning bildar en metallurgisk förening mellan zink och stålet eller järnet i den varmförzinkade komponenten. Föreningen mellan metallerna bildar en barriär som består av en serie zink-/järnlegeringar. Figuren till höger illustrerar dessa legeringar och dess procentuella beståndsdelar.

 

Zinkskiktet

 

Zinkskikt mikroskop

Upp

Efterbehandling

Efterbehandling av varmförzinkade komponenter är i regel inte nödvändig.

 
Upp